[Wzór 1] Buty z XV w

Buty męskie z XV w
źródło: wykopaliska londynskie XIV- XV Konstancja XV w