[Wzór 2] Buty z XV w.

buty męskie
Z wykopalisk londyńskich - XIV-XV w., Konstancja XV w.