Poczet rycerza średniowiecznego - militarny

Dział w budowie

Zaczepne

miecz:


buława

topór
sztylet
włócznia

Ochronne
hełm:

przeszywanica
nogawice przeszywane
Tarcza
kolczuga